Văn bản pháp luật mới

Một số quy định của pháp luật về xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

By :xaydungphucche 2942 Views 20/03/2018
Một số quy định của pháp luật về xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 18/11/2016 Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ hai đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật có 09 chương, 68 điều và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Điều 58 về Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo quy định: 1. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình...Đọc Thêm

Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

By :xaydungphucche 728 Views 20/03/2018
Nghị định số 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp

Chi tiết file đính kèm: /96_signed.pdf ...Đọc Thêm

Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

By :xaydungphucche 768 Views 20/03/2018

BXD_02-CT-BXD_20062017.signed.pdf ...Đọc Thêm

Quyết định số 1104/QĐ-BXD ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 2 năm 2017

By :xaydungphucche 790 Views 20/03/2018
Quyết định số 1104/QĐ-BXD ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận công trình xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 2 năm 2017

http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=70701 ...Đọc Thêm