DI TÍCH ĐÌNH, ĐỀN VŨ THẠCH

Dự án: Tu bổ, tôn tạo Đình, Đền Vũ Thạch.

Địa điểm: Số 13 phố Bà Triệu, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

Khởi công Năm 2020 và hoàn thành Năm 2022.

Tin Liên Quan