ĐÌNH THỌ THÁP – DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA

Dự án: Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa đình Thọ Tháp.

Địa điểm: Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Khởi công Năm 2020 và hoàn thành Năm 2021.

Tin Liên Quan